یکشنبه 8 دی 98
98/10/08
2 جمادی الاول1441
29-Dec-19

یکشنبه 8 دی 98

بزرگ ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد. (توماس جفرسون)