یکشنبه 6 مرداد 1398
98/05/06
25 ذی القعده 1440
28-Jul-19

یکشنبه 6 مرداد 1398

روز ترویج آموزش فنی و حرفه ای
پاسخ قطعی به مسائل روز، یکی دیگر از عوامل موفقیت نهضت اسلام است. رسول اکرم از اول تا آخر نهضت، همیشه به سوالات جواب قطعی، قانع کننده و روشن می داد و این جزو یکی از عوامل مهم موفقیت نهضت اسلام است. (دکتر بهشتی)