یکشنبه 5 آبان 98
98/08/05
28 صفر 1441
27-Oct-19

یکشنبه 5 آبان 98

رحلت رسول اکرم – شهادت امام حسن مجتبی
ای علی، روز قیامت شیعیان تو همان رستگارانند. هرکس یکی از آنان را مورد اهانت قرار دهد، به تو توهین کرده و هرکس به تو اهانت کند، به من اهانت کرده و هرکس به من توهین کند، خداوند او را در آتش جهنم جاودان سازد، و چه بد سرنوشتی است. (رسول اکرم ص)