یکشنبه 4 فروردین 98
98/01/04
17 رجب 1440
24-Mar-19

یکشنبه 4 فروردین 98

عید نوروز
در زندگی وجود موانع، تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدف های ارزشمند خودتان، جزم تر کنید. (آنتونی رابینز)