یکشنبه 4 شهریور 97

یکشنبه 4 شهریور 97

زادروز داراب «کوروش» _ جشن شهریورگان _روز کارمند
فرمان دادم تا پس از مرگم بدنم را بدون تابوت و به صورت مومیایی به خاک بسپارند تا حتی بعد از فرسوده شدن اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد. *کوروش کبیر*