یکشنبه 4 آذر 97

یکشنبه 4 آذر 97

میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام_ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
توانایی شما در تعیین مهم ترین کارهایی که باید شروع کرده و سریعا به اتمام برسانید به احتمال زیاد بیش از هر توانایی یا مهارت دیگری در موفقیت شما نقش خواهد داشت. *برایان تریسی*