یکشنبه 3 آذر 98
98/09/03
26 ربیع الاول 1441
24-Nov-19

یکشنبه 3 آذر 98

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت. (تونی رابینز)