یکشنبه 29 دی 98
98/10/29
23 جمادی الاول 1441
19-Jan-20

یکشنبه 29 دی 98

موفقیت مانند نردبان است و مهارت های ما پله های آن نردبان را می سازند، اگر پله ها کامل نباشند، ما نمی توانیم از نردبان بالا برویم. به جای انتظار برای مساعد شدن شرایط یا فراهم شدن امکانات برای دستیابی به خواسته هایمان، بهتر است مهارت های خود را تقویت کنیم تا به موفقیت برسیم. (برایان تریسی)