یکشنبه 25 فروردین 98
98/01/25
8 شعبان 1440
14-Apr-19

یکشنبه 25 فروردین 98

روز بزرگداشت عطار نیشابوری
برای انجام کارهای بزرگ هیچ کس بهتر از شما نیست، پس دست به کار شوید. و اگر در بعضی جاها نتیجه موفقیت آمیز نبود این را بدانید فقط بعضی از افراد در زمینه های بخصوصی بهتر از شما پرورش یافته اند و دانش بیشتری کسب کرده اند. پس دلسرد نشوید بلکه به خودتان بگویید: من، می توانم!! (برایان تریسی)