یکشنبه 23 تیر 98
98/04/23
11 ذی القعده 1440
14-Jul-19

یکشنبه 23 تیر 98

ولادت امام رضا
مؤمن‌، مؤمن‌ واقعى‌ نیست‌، مگر آن‌ که‌ سه‌ خصلت‌ در او باشد: سنتى‌ از پروردگارش‌ و سنتى‌ از پیامبرش‌ و سنتى‌ از امامش‌. اما سنت‌ پروردگارش‌، پوشاندن‌ راز خود است. و سنت‌ پیغمبرش‌، مدارا و نرم‌ رفتارى‌ با مردم‌ است‌، و سنت‌ امامش‌ صبر کردن‌ در زمان‌ تنگدستى‌ و پریشان‌ حالى‌ است‌. (امام رضا ع)