یکشنبه 22 دی 98
98/10/22
16 جمادی الاول1441
12-Jan-20

یکشنبه 22 دی 98

قهر که می کنید مراقب فاصله هایی که بینتان ایجاد می شود باشید. بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند. (شاتو بریان)