یکشنبه 20 بهمن 1398
98/11/20
14 جمادی الثانیه 1441
9-Feb-20

یکشنبه 20 بهمن 1398

هر یک از ما باید یک نقشه بیست ساله داشته باشیم و به جای فکر کردن به مشکلات اقتصادی و موانع، تنها به دنبال برداشتن قدم های درست در مسیر اهداف خود باشیم. (برایان تریسی)