یکشنبه 17 آذر 98
98/09/17
11 ربیع الثانی 1441
8-Dec-19

یکشنبه 17 آذر 98

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌ داشتن ذهن است. (هنری فورد)