یکشنبه 12 آبان 98
98/08/12
5 ربیع الاول 1441
3-Nov-19

یکشنبه 12 آبان 98

ازدواج اتفاق شگفت آوری است. که در آن گاه شیران را روباه می کند. و گاه روبهان را شیر می کند. (ویکتور هوگو)