یکشنبه 10 شهریور 1398
98/06/10
1 محرم 1441
1-Sep-19

یکشنبه 10 شهریور 1398

آن که جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پست کرده، و آن که راز سختى هاى خود را آشکار سازد خود را خوار کرده، و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بى ارزش کرده است. (امام علی ع)