یکشنبه 1 اردیبهشت 98
98/02/01
15 شعبان 1440
21-Apr-19

یکشنبه 1 اردیبهشت 98

روز بزرگداشت سعدی
ولادت امام مهدی و جشن نیمه شعبان
مبخشای بر هر کجا ظالمیست که رحمت بر او جور بر عالمیست هر آنکس که بر دزد رحمت کند به بازوی خود کاروان میزند جفاپیشگان را بده سر به باد ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. (سعدی)