چهارشنبه 9 بهمن 1398
98/11/09
3 جمادی الثانیه 1441
29-Jan-20

چهارشنبه 9 بهمن 1398

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه
هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت سه روز سلام کند خداوند بهشت را براى او واجب مى گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. (حضرت فاطمه ص)