چهارشنبه 8 آبان 98
98/08/08
1 ربیع الاول 1441
30-Oct-19

چهارشنبه 8 آبان 98

روز نوجوان_ هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه
هرکس علی را دوست بدارد، مانند برق جهنده و تندگذر از صراط عبور کند. آگاه باشید که هرکس علی را دوست بدارد و ولایتش را بپذیرد، خداوند دوری از آتش و جواز عبور بر صراط و امان از عذاب برایش صادر کند. آگاه باشید که هرکس علی را دوست بدارد، بساط حساب رسی برای او باز نمی شود وبرای [اعمال] او میزان و ترازویی نصب نمی گردد. (رسول اکرم ص)