چهارشنبه 7 فروردین 98
98/01/07
20 رجب 1440
27-Mar-19

چهارشنبه 7 فروردین 98

روز جهانی تئاتر
آموزش، کلید موفقیت است ولی چون سخت و وقت گیر است و بیشتر انسان ها تنبل اند کسی برای یادگیری اهمیتی قائل نمی شود. (برایان تریسی)