چهارشنبه 30 بهمن 1398
98/11/30
24 جمادی الثانیه 1441
19-Feb-20

چهارشنبه 30 بهمن 1398

فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه ‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید. (بنجامین فرانکلین)