چهارشنبه 29 آبان 98
98/08/29
22 ربیع الاول 1441
20-Nov-19

چهارشنبه 29 آبان 98

روز کودک
اگر برنامه‌ی زندگی‌تان را خودتان طراحی نکنید، اتفاقات و شانس، شما را به برنامه‌های زندگیِ کس دیگری پرتاب می‌کنند. حدس می‌ زنید چه چیزی انتظارتان را خواهد کشید؟ هرچه باشد، قطعا چیز دندان‌گیری نیست. (جیم ران)