چهارشنبه 28 فروردین 98
98/01/28
11 شعبان 1440
19-Apr-19

چهارشنبه 28 فروردین 98

ولادت حضرت علی اکبر – روز جوان
به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گران بها ترین دارایی شماست. زیرا بزرگ ترین معجزات زندگی شما با همین نیروی عشق درونتان میسر می شود. (باربارا دی آنجلیس)