چهارشنبه 26 دی 97

چهارشنبه 26 دی 97

انسانها به نسبت ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقل به شمار می روند کسانی خوشبخت هستند که از تجربه ی دیگران استفاده می کنند و تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی کنند. *لئوناردو داوینچی*