چهارشنبه 21 فروردین 98
98/01/21
4 شعبان 1440
10-Apr-19

چهارشنبه 21 فروردین 98

ولادت حضرت ابوالفضل العباس
نبردهای زندگی همیشه به سود قوی ترین ها و سریع ترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با کسی است که بردن را باور دارد! و برای رسیدن به آن تلاش می کند. (ناپلئون هیل)