چهارشنبه 20 آذر 98
98/09/20
14 ربیع الثانی 1441
11-Dec-19

چهارشنبه 20 آذر 98

بهترین راه برای حل و فصل هر گونه مشکلی که در جهان انسان ها پیش می آید، این است که از همه طرف های بحث دعوت کنی به نشستن و صحبت کردن در مورد دلایل بحث شان. (دالایی لاما)