چهارشنبه 18 دی 98
98/10/18
12 جمادی الاول1441
8-Jan-20

چهارشنبه 18 دی 98

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است، یه دنبال آموزش است و به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد اما به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود. (بریگم یانگ)