چهارشنبه 15 آبان 98
98/08/15
8 ربیع الاول 1441
6-Nov-19

چهارشنبه 15 آبان 98

شهادت امام حسن عسکری
پیروان ما، گروه های نجات یابنده و فرقه های پاکی هستند که حافظان آیین مایند، و ایشان در مقابل ستمکاران، سپر و کمک کار ما هستند. به زودی چشمه های حیات منجی بشریت بعد از گدازه توده های آتش! پیش از ظهور برای آنان خواهد جوشید. (امام حسن عسکری ع)