چهارشنبه 14 شهریور 97

چهارشنبه 14 شهریور 97

خوش بینی بیش از حد مانند شمشیر دو دم است که می تواند هم به شکست و هم به موفقیت منجر شود. در تجارت، هر کاری دو برابر آن چه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد. *برایان تریسی*