چهارشنبه 11 مهر 97

چهارشنبه 11 مهر 97

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می‌کند پرهایش سفید می ‌ماند، ولی قلبش سیاه می شود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است. *دکتر شریعتی*