چهارشنبه 10 مهر 98
98/07/10
3 صفر 1441
2-Oct-19

چهارشنبه 10 مهر 98

من معتقدم اگر اشتباهات با خلوص نیت باشد، مطمئناً هیچ صدمه ای به کسی یا دنیا وارد نمی شود. شخصی که به دلیل اشتباهات خود از خدا ترس دارد، خداوند همیشه یار و یاور او خواهد بود. انسان حتی اشتباهات خیلی بزرگ را نیز انجام می دهد، ولی وقتی پی ببرد و بخواهد که تکرار نشود و خواسته اش محکم و از روی ایمان باشد اشتباهات نیز فراموش شدنی هستند. (مهاتما گاندی)