چهارشنبه 1 خرداد 98
98/03/01
17 رمضان 1440
22-May-19

چهارشنبه 1 خرداد 98

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف – روز بزرگداشت ملاصدرا
هنگامی که خواسته های شما به اندازه کافی قوی باشد، به نظر می رسد که قدرت ابرانسانی را برای رسیدن به آن خواسته ها به دست آورده اید. و باید برای رسیدن به خواسته هایتان اقدام کنید. (ناپلئون هیل)