پنج شنبه 9 خرداد 98
98/03/09
25 رمضان 1440
30-May-19

پنج شنبه 9 خرداد 98

غیرقابل بخشش‌ترین خطا، آهسته ضربه زدن است. سعی کن در صورت امکان اصلا به کسی ضربه نزنی، ولی اگر مجبور شدی هیچ وقت به آهستگی هم ضربه نزن. (تئودور روزولت)