پنج شنبه 9 آبان 98
98/08/09
2 ربیع الاول 1441
31-Oct-19

پنج شنبه 9 آبان 98

خداوند موهبت زندگی را به ما عطا کرده است. این وظیفه‌ی خود ماست که موهبت زندگی‌کردن را به خود ببخشاییم. و به معنای واقعی زندگی کنیم. (ولتر)