پنج شنبه 8 فروردین 98
98/01/08
21 رجب 1440
28-Mar-19

پنج شنبه 8 فروردین 98

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. و نهایت استفاده را از آنها ببرد. (اریسون سووت ماردن)