پنج شنبه 8 شهریور 97

پنج شنبه 8 شهریور 97

روز مبارزه با تروریسم _ عید سعید غدیر خم
قطعیت هدف نقطه آغاز ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن باید تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید. آن را یادداشت کنید و سپس برای دستیابی به آن برنامه ریزی کنید. تمام مردمان موفق افکارشان را روی کاغذ می آورند. *برایان تریسی*