پنج شنبه 31 مرداد 1398
98/05/31
20 ذی الحجه 1440
22-Aug-19

پنج شنبه 31 مرداد 1398

ولادت امام موسی کاظم
در دین خدا، دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین، کلید بصیرت و کمال عبادت و سبب تحصیل مقام‌های والا و مراتب شکوهمند در امور دین ودنیاست؛ و برتری فقیه بر عابد، مانند آفتاب است بر کواکب، و کسی که در دینش فهم ِعمیق نجوید، خداوند هیچ عملی را از او نپسندد. (امام موسی کاظم ع)