پنج شنبه 30 آبان 98
98/08/30
23 ربیع الاول 1441
21-Nov-19

پنج شنبه 30 آبان 98

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند. (کوروش کبیر)