پنج شنبه 28 شهریور 1398
98/06/28
19 محرم 1441
19-Sep-19

پنج شنبه 28 شهریور 1398

آنچه پیش از هرچیز شخص را مجذوب می کرد همان طور که قبلاً هم متذکر شده ام خوش قلبی خارق العاده و رهایی وی از خودخواهی و خودپرستی بود آدم به طور غریزی می پنداشت، این شخص قلبی تقریبا بی گناه دارد. (داستا یوفسکی)