پنج شنبه 26 اردیبهشت 98
98/02/26
11 رمضان 1440
16-May-19

پنج شنبه 26 اردیبهشت 98

بدون شک بهترین پاداشی که زندگی برای ارائه دادن به ما دارد، فرصت سخت کار کردن در کاری ست که ارزش انجام دادن را دارد است. (تئودور روزولت)