پنج شنبه 23 آبان 98
98/08/23
16 ربیع الاول 1441
14-Nov-19

پنج شنبه 23 آبان 98

من سرشار از خدا بودم و چه زیبا و اعجاب انگیز است آن لحظه که چشم در چشم خدا خالی می شوی از می دانم های حقیر خود. (حسین پناهی)