پنج شنبه 22 شهریور 97

پنج شنبه 22 شهریور 97

روز گرامیداشت برنامه نویسان
موفقیت ها و دستیابی به اهداف با سخت کوشی به دست می آید. هنگامی که شک دارید موفق می شوید یا نه، سخت تر تلاش کنید و اگر به نتیجه نرسیدید بازهم بیشتر تلاش کنید. هنگامی که مشغول کار هستید، تمام مدت کار کنید و وقت تلف نکنید. زیرا رسیدن به موفقیت نزدیک است. *برایان تریسی*