پنج شنبه 22 آذر 97

پنج شنبه 22 آذر 97

خداوندا دست هایم خالی است ودلم غرق در آرزوها. یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. *کوروش کبیر*