پنج شنبه 21 شهریور 1398
98/06/21
12 محرم 1441
12-Sep-19

پنج شنبه 21 شهریور 1398

روز سینما_ شهادت امام زین العابدین
کسی که مشتاق بهشت باشد در انجام کارهای نیک، سرعت می‌نماید و شهوات را زیر پا می‌گذارد و ‏هرکس از آتش جهنم هراسناک باشد به درگاه خداوند از گناهانش توبه می‌کند و از گناهان و چیزهای حرام روی برمی‌گرداند. (امام زین العابدین ع)