پنج شنبه 2 خرداد 98
98/03/02
18 رمضان 1440
23-May-19

پنج شنبه 2 خرداد 98

شب قدر
روزگار دو روز است، روزی به نفع تو، و روزی به ضرر تو! چون به سودت شد شادی مکن، و چون به زیانت گردید غم مخور، که به هر دوی آن آزمایش شوی. (امام علی ع)