پنج شنبه 19 اردیبهشت 98
98/02/19
4 رمضان 1440
9-May-19

پنج شنبه 19 اردیبهشت 98

هیچگاه در طول تاریخ، هیچ گاه انسانی نبوده که زندگی آسوده ای را سپری کرده باشد و نامی از خود به جای گذاشته باشد که ارزش به خاطر سپاردن را داشته باشد. (تئودور روزولت)