پنج شنبه 15 فروردین 98
98/01/15
28 رجب 1440
4-Apr-19

پنج شنبه 15 فروردین 98

قبل از اینکه موفقیت نصیب هر کسی شود بدون شک ضربه هایی از زندگی خواهد خورد و احتمالا چند بار شکست خواهد خورد. وقتی کسی با نا ملایمات روبه رو می شود و این ناملایمات او را مغلوب می کنند، راحت ترین کار و منطقی ترین کار عقب نشینی به نظر می رسد و این دقیقاً همان کاری است که اکثر مردم انجام می دهند. ( ناپلئون هیل )