پنج شنبه 14 آذر 98
98/09/14
8 ربیع الثانی 1441
5-Dec-19

پنج شنبه 14 آذر 98

ولادت امام حسن عسکری
مواظب باش از این که بخواهی شایعه و سخن پراکنی نمائی و یا این که بخواهی دنبال مقام و ریاست باشی و تشنه آن گردی، چون هر دوی آن‌ها انسان را هلاک خواهد نمود. (امام حسن عسکری ع)