پنج شنبه 13 دی 97

پنج شنبه 13 دی 97

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی، موانع و مشکلات کمتری در سفر زندگی، پیش رو خواهی داشت. پس هم اکنون خود را از سنگینی این بار رها کنید ئ از زندگی فوق العاده خودتان لذت ببرید. *وین دایر*