پنج شنبه 11 مهر 98
98/07/11
4 صفر 1441
3-Oct-19

پنج شنبه 11 مهر 98

خداوندا دست هایم خالی است ودلم غرق در آرزوها ست. یا به قدرت بی کرانت دستانم را توانا گردان، یا خودت دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. (کوروش کبیر)