پنج شنبه 1 شهریور 97

پنج شنبه 1 شهریور 97

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز دکتر
باور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است. فقط کافیست به هرآنچه که میخواهید برسید، فکر کنید و باور داشته باشید در کمترین زمان ممکن میتوانید آن را بدست آورید.
*آلن برایان*